Polityka prywatności i plików cookies 

I. WSTĘP

 1. Niniejsza „Informacja o ochronie prywatności oraz o plikach cookies Fotostudio z ogrodem” [dalej: „Informacja”] określa szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego prowadzonego w domenie „fotostudiozogrodem.pl” [dalej: „Serwis”].II. ADMINISTRATOR

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bogdan Roman Organiszczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: STUDIO FOTOGRAFICZNE BOGDAN ROMAN ORGANISZCZAK (adres: ul. Adama Mickiewicza 11, 70-383 Szczecin, posiadający NIP: 8521753404, o numerze REGON: 810080578) [dalej: „Administrator” lub „Fotostudio”].

 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: fotostudiozogrodem@gmail.com.V. FORMULARZE KONTAKTOWE

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możecie Państwo podać również inne dane w celu ułatwienia kontaktu (aby móc przedstawić Państwu jeszcze bardziej spersonalizowaną ofertę). Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkować będzie niestety brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie (oraz prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji); podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda.

 1. Informujemy, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem (fotostudiozogrodem@gmail.com). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia w Serwisie (zakup odpowiednio: towarów lub usług za pośrednictwem sklepu) wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również danych Państwa dzieci. Podanie danych oznaczonych w formularzu zakupowym jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego realizacji. Jest to obowiązek umowny.

 2. W ten sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku (Państwa dzieci oraz Państwa). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – również NIP oraz firmę prowadzonej działalności.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest w takim przypadku niezbędność do wykonania zawartej z Państwem umowy odpowiednio: sprzedaży, o dzieło bądź o świadczenie usług lub – jeżeli ma zastosowanie – do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy. VII. SOCIAL MEDIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter).

 2. Dane te przetwarzane są wyłącznie w związku z prowadzeniem poszczególnych profili, w tym w celu informowania użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu świadczonych przez Administratora usług oraz produktów (np. darmowych webinarów, relacji, etc.), a także w celu umożliwienia komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu własnych produktów oraz usług, a także budowaniu i utrzymywaniu relacji z klientami (w tym potencjalnymi) oraz współpracownikami.VIII. INNE PRZYPADKI

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w następujących przypadkach:

 1. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fotostudio, którym jest:
  – przechowywanie danych w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
  – ochrona praw Administratora, w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,

– marketing bezpośredni produktów i usług Administratora, co dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie okresowych informacji dla przedsiębiorców i wirtualnych asystentek (dane osobowe w postaci imienia oraz adresu e-mail) oraz

 1. na podstawie Państwa zgody – w celach marketingowych (w tym marketingu bezpośredniego), co odnosi się do osób, które zamierzają pobrać darmowe materiały udostępnione przez Fotostudio. Na tej podstawie przetwarzamy dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz Państwa imienia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, choć konieczne do pobrania darmowych materiałów. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy (adres: fotostudiozogrodem@gmail.com). Będziemy przetwarzać Państwa dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.IX. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane zebrane za pomocą formularza kontaktowego będziemy przetwarzać do czasu obsługi zapytania.

 2. Informacje zebrane z plików cookies, które mogą kwalifikować się jako dane osobowe będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 4 lat.

 3. W przypadku uzasadnionego interesu Administratora w postaci:

a) ochrony praw Administratora w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed takowymi – do czasu upływu terminów przedawnienia takich roszczeń,

b) marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – nie dłużej niż 4 lata,

– albo do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, jeżeli nastąpi wcześniej.

 1. W przypadku zgody (we wszystkich przypadkach innych niż formularz kontaktowy) – do czasu jej wycofania (nie dłużej jednak aniżeli 4 lata).

 2. Niezależnie od powyższego, w celu rozliczalności tj. wykazania przestrzegania przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub nośników je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 3. Okres przetwarzania danych może być również przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (lub obrony przed takowymi).X. PLIKI COOKIES

 1. Serwis zapisuje na Państwa komputerze tzw. pliki cookie.

 2. Dzięki plikom cookie, Fotostudio wie jak wielu użytkowników zagląda do Serwisu, co konkretnie czytają, a także co pomijają. Pliki cookie wykorzystywane w Serwisie są również do poprawnego działania wtyczek społecznościowych, które pozwalają łatwo publikować wpisy z tej strony na stronach serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Pinterest. Serwis wykorzystuje zatem pliki cookies w celach marketingowych oraz statystycznych (w tym analitycznych).

 3. Pliki cookies mogą jednak zawierać informacje, które kwalifikują się jako dane osobowe.

 4. Dane zbierane i używane w tym celu to: informacja o adresie IP urządzenia oraz informacje techniczne pozwalające oddzielić użytkowników korzystających z tego samego adresu IP (m.in.: adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia).

 5. Jeżeli uważacie Państwo, że obecność plików cookie narusza Państwa prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z przeglądarki (Proszę przy tym pamiętać, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z usługi „Google Analytics“ świadczonej przez Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia) [dalej: „Google”] do analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników – aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i zoptymalizować Serwis i doświadczenie naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na których stronach, które linki wybierają, co użytkownicy robią, co lubią, a czego nie, etc.). Stanowi to prawnie uzasadniony interes Administratora, a zarazem cel zbierania i przetwarzania. W ten sposób zbierane są dane o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia, rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, położenie geograficzne, preferowany język używany do wyświetlania Serwisu).Usługa korzysta z plików cookie: plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google i tam przechowywane.W Serwisie stosowana jest anonimizacja, polegająca na skracaniu adresów IP użytkowników. Google korzysta z zebranych danych do analizowania korzystania z witryny i aktywności na niej oraz do świadczenia usług związanych z użyciem Internetu.W naszym imieniu Google korzysta z tych informacji, by analizować korzystanie z witryny przez użytkownika, tworzyć raporty dotyczące aktywności w witrynie oraz świadczyć inne usługi dotyczące korzystania z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika za pośrednictwem Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.Macie Państwo możliwość zapobieżenia przechowywaniu plików cookie na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ponadto, możecie Państwo użyć wtyczki do przeglądarki, aby uniemożliwić przesyłanie informacji zebranych przez pliki cookie (łącznie z adresem IP) do Google i korzystanie z nich przez Google. Poniższe łącze przekierowuje do odpowiedniej wtyczki:

tools.google.com/dlpage/gaoptout.Więcej informacji na temat sposobu korzystania przez Google z danych użytkownika można znaleźć na stronie: 

support.google.com/analytics/answer/6004245FACEBOOK PIXEL

Facebook Pixel jest fragmentem kodu umieszczonym w naszej witrynie. Ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora, wyrażający się w marketingu własnych produktów lub usług, a zarazem do tych celów, Serwis korzysta z opcji śledzenia w postaci „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook, Inc. z siedzibą w Palo Alto (California, USA) zaś dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Dublin, Irlandia) [dalej: „Facebook“].Facebook Pixel pozwala Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam. W związku z tym korzystamy z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi produktami lub usługami, bądź to którzy mają pewne wspólne współczynniki. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie, funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook. W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.Informacje zbierane w ten sposób są anonimowe i nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Otrzymujemy jedynie informację o działaniach podjętych na naszej stronie. Facebook może jednak łączyć te informacje z innymi informacjami o Państwu, zebranymi podczas korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania nie są już niestety zależne od nas, a informacji o nich należy szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:

www.facebook.com/privacy/explanation. 

Ustawieniami prywatności można również zarządzać z poziomu własnego konta w portalu Facebook.XI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.XII. ODBIORCY DANYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione zaufanym partnerom Administratora, którzy wspomagają nas w jak najlepszej obsłudze klienta. Są to: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych (w tym hosting), banki i operatorzy płatności, osoby i podmioty prowadzące analitykę oraz statystykę Serwisu, dostawcy programów, narzędzi oraz aplikacji wspomagających pracę z klientem i obsługę biura, dostawcy platform multimedialnych, osoby i podmioty, które wykonują usługi prawne, księgowe, rachunkowe lub audytowe, osoby i podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług lub umowy o współpracę, a także osoby i podmioty świadczące na rzecz Fotostudia usługi serwisowe.XIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską. W przypadku braku  decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, Państwa dane mogą zostać przekazane wyłącznie, gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia zapewniane są w szczególności za pomocą: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez: (1) Komisję Europejską albo (2) organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską.XIV. CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY?

 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w taki sposób, aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać względem Państwa jakiekolwiek decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływające.XV. ORGAN NADZORU

 1. Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Fotostudio danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).